System Podziału Inwestycji

Drukuj

IWESTYCJA – BUDOWA KOMORY WEDŁUG SYSTEMU PODZIAŁU INWESTYCJI MAGIVAC-RESIN
( wszystkie elementy zamaszynowania są produktem polskim od fazy projektowej  do fazy finalnej)

Komory przeznaczone są do obróbki strumieniowo-ściernej następującymi ścierniwami: śrut staliwny, ektrokorund, kulki szklane oraz inne ścierniwa odnawialne. Składają się z dwóch modułów:


1. Komory obróbczej - która może zostać wybudowana samodzielnie przez Inwestora na podstawie projektu otrzymanego bezpłatnie do zakupionych urządzeń maszynowni komory śrutowniczej w wersji pełnej, lub odpłatnie w przypadku urządzeń maszynowni w wersji uproszczonej.

2. Urządzeń maszynowni (w tym: systemu recyrkulacji ścierniwa, instalacji zbierania podłogowego i odpylania komory) wykonanych i zamontowanych przez producenta.

System budowy komór "z podziałem na role" dla Inwestora i producenta polecamy szczególnie klientom, których specyfika działalności stwarza możliwości do zmniejszenia kosztów inwestycji poprzez zastosowanie własnych środków, możliwości produkcyjnych i siły roboczej. Poprzez optymalizowanie rozwiązań pod względem techniki, funkcjonalności, potencjału wykonawczego Inwestorów, kosztów, wymagań ochrony środowiska i wymagań Unii Europejskiej proponujemy zawsze rozwiązania najbardziej opłacalne dla Inwestora.

Gotowe zespoły urządzeń są przestawialne i nie wymagają fundamentów a jedynie płaskiej posadzki. Wszystkie systemy i urządzenia posiadają pełną dokumentację techniczno-ruchową, swoje karty katalogowe, a cała instalacja komory śrutowniczej posiada obowiązkowy znak CE. Realizujemy wszystkie rozwiązania "poza standardem" po wcześniejszej wizycie u klienta i ustaleniu szczegółów.

 

Centrum Antykorozji RESIN jest wyłącznym producentem elementów nowoczesnego i wysoce cenionego systemu Polskie Komory Śrutownicze MAGIVAC