System Budowy Komór

Drukuj

System Budowy Komór Śrutowniczych MAGIVAC a w tym projekt komory wewnętrznej może wystąpić jako typowy lub indywidualny, uwzględniający warunki miejsca lokalizacji wskazanej przez INWESTORA.

W plikach PDF znajdują się schematy przedstawiające możliwe scenariusze przeprowadzenia inwestycji budowy komory śrutowniczej.

1. Plik PDF zawiera schemat przedstawiający wszystkie możliwe scenariusze systemu budowy komór śrutowniczych

2. Plik PDF zawiera sprecyzowany jeden scenariusz przeprowadzenia inwestycji.

 

Centrum Antykorozji RESIN jest wyłącznym producentem elementów nowoczesnego i wysoce cenionego systemu Polskie Komory Śrutownicze MAGIVAC.