Certyfikaty

Drukuj

UWAGA - Opłata za przesłanie kopii certyfikatu wynosi 10 zł + VAT

 

Certyfikat - Aparat wężowy TOPAZ, GRANIT

Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny do obróbki strumieniowo-ściernej typu "TOPAZ" i typu "GRANIT" - wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)

Certyfikat - Aparat wężowy VEGA

Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny do obróbki strumieniowo-ściernej typu "VEGA" - wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)

Certyfikat - Aparat wężowy LUNA

Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny do obróbki strumieniowo-ściernej typu "LUNA" - wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725)