Modernizacje Komór

Email Drukuj

Realizujemy kompleksowe modernizacje komór śrutowniczych także z wykorzystaniem urządzeń, elementów lub części, które są sprawne i nadają   się do wykorzystania w danym przedsięwzięciu.

Najczęściej występujące modernizacje:

 

 1. dobór najkorzystniejszej kosztowo i ekologicznie technologii czyszczenia danego wsadu,
 2. zamiana używanego ścierniwa np. przejście z piaskowania na śrutowanie, wprowadzenie czyszczenia przemiennie dwoma ścierniwami w podzielonej komorze,
 3. optymalizowanie ciągu technologicznego czyszczenie-malowanie-suszenie,
 4. polepszanie parametrów odpylania w komorach poprzez montaż dobranej optymalnie instalacji odpylająco-wentylacyjnej,
 5. wymiana zużytych urządzeń w systemach transportu poziomego i pionowego ścierniw z optymalnym doborem urządzeń do aktualnych potrzeb np. wprowadzenie odzysku podciśnieniowego z dodatkową możliwością zbierania ścierniwa przy pomocy ssawek (jak przy odkurzaniu) i odpylania ssawkami oczyszczonej powierzchni,
 6. zwiększanie parametrów oczyszczania danego wsadu,
 7. zapewnienie bezpieczeństwa pracy "piaskarzom" (zalecenia PIP i wymagania w UE) przez stosowanie układów odcinających wyrzut ścierniwa z dyszy np. w przypadku potknięcia się "piaskarza" w czasie czyszczenia lub odcięcia wyrzutu ścierniwa z dyszy po otwarciu bram lub drzwi serwisowych,
 8. polepszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy przez dobór certfikowanego przez CIOP sprzętu ochrony osobistej "piaskarzy",
 9. wprowadzenie odpowiedniej sygnalizacji wizualnej i ewentualnie akustycznej w celu przekazania informacji na zewnątrz o stanie pracy w komorze,
 10. obniżanie wilgotności w komorach poprzez montaż osuszaczy powietrza,
 11. polepszenie oświetlenia górnego i bocznego w komorze przez montaż opraw specjalnych - przeznaczonych do komór piaskarskich i śrutowniczych - z optymalnym ich rozmieszczeniem,
 12. poprawienie sterowania elementami wyposażenia komory poprzez montaż nowej głównej skrzynki sterującej dostosowanej do nowych potrzeb,
 13. dostosowanie systemu transportu wsadu do aktualnych potrzeb np. poprzez montaż szyn i odpowiednio zaprojektowanych wózków na wsad,
 14. polepszenie parametrów sprężonego powietrza przez dobór optymalnego systemu sprężonego powietrza,

ZRÓB TO SAM !
Ze względu na obniżenie kosztów inwestycyjnych modernizacje nie muszą być realizowane pod klucz ale mogą być prowadzone z podziałem na zadania dla Inwestora i dostawcy. Dostawca może sprzedać projekt "know how" lub projekt wykonawczy uzgodnionej części danego przedsięwzięcia. Inwestor może również przeprowadzać montaż danego przedsięwzięcia. Dostawca natomiast wykona zasadniczą część danego przedsięwzięcia.

WYKORZYSTAJ WŁASNE SPRAWNE URZĄDZENIA !
Również ze względu na obniżenie kosztów w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogą być wykorzystane własne urządzenia, elementy lub części, które są sprawne i nadają się do wykorzystania w danym przedsięwzięciu.

 

Centrum Antykorozji RESIN jest wyłącznym producentem elementów nowoczesnego i wysoce cenionego systemu Polskie Komory Śrutownicze MAGIVAC

 

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz dokładniej zapoznać się z naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami

Nasi konsultanci udzielą ci pełnej informacji
i odpowiedzą na pytania oraz wyjaśnią wątpliwości.

Możesz także zamówić pełny katalog naszych produktów
Zamówienia na katalog przyjmujemy telefonicznie pod numerem:

+48 (12) 275 17 45

jak i poprzez zamieszczony tutaj formularz.

Flash 8 required
Updated by ASGARD: