Recyrkulacja Ścierniwa

Email Drukuj

System recyrkulacji ścierniwa MAGIVAC MV-75 realizuje zadanie odbioru i oczyszczenia ścierniwa zebranego z komory śrutowniczej.

 

 

 

System recyrkulacji ścierniwa Magivac MV-75 realizuje następujące zadania:

- czyszczenie strumieniowo-ścierne

- odzysk użytego ścierniwa

- oczyszczanie użytego ścierniwa z zanieczyszczeń

- ponowne użycie odzyskanego ścierniwa

 

System ten stanowi zwartą konfigurację realizującą zamknięty technologiczny proces oczyszczania strumieniowo-ściernego m.in. w komorach do obróbki strumieniowo-ściernej. Zasada działania opiera się na transporcie podciśnieniowym. Użyte ścierniwo z podajnika pneumatycznego wężem ssawnym zasysane jest do głowicy separatora, w której oddzielany jest pył i inne zanieczyszczenia od użytego ścierniwa. Oddzielanie realizowane jest w sposób mechaniczny na sicie podajnika (większe frakcje) i pneumatyczny przedmuchem powietrza (frakcje pyliste). Czyste ścierniwo opada na dno zbiornika separatora, a lekkie zanieczyszczenia zasysane są do odsysacza, na którego filtrze są one zatrzymywane a następnie gromadzone w pojemniku na pył. Separator wyposażony jest w czujnik poziomu ścierniwa, który zabezpiecza system  przed przepełnieniem zbiornika ścierniwem. Czystym ścierniwem ze zbiornika separatora napełniana jest cyklicznie oczyszczarka strumieniowa (posadowiona pod zbiornikiem separatora), z której ścierniwo podawane jest pod ciśnieniem do dyszy czyszczącej. Taki proces przebiega cyklicznie.

Używanymi ścierniwami w tej konfiguracji mogą być: śrut staliwny, śrut nierdzewny, kulki szklane, elektrokorund oraz inne ścierniwa wielokrotnego użycia.

System ten pozwala - dostawionym do oczyszczarki zespołem automatycznego sterowania (odcinaczem) - w sposób zdalny (dźwignią przy oprawie dyszy) otwierać i zamykać (również w razie wypadku) wyrzut ścierniwa z dyszy ze zliczaniem czasu pracy obróbki. Zasypywanie oczyszczarki jest zhermetyzowane tzn. nie występuje pylenie.

 

Centrum Antykorozji RESIN jest wyłącznym producentem elementów nowoczesnego i wysoce cenionego systemu Polskie Komory Śrutownicze MAGIVAC

 

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz dokładniej zapoznać się z naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami

Nasi konsultanci udzielą ci pełnej informacji
i odpowiedzą na pytania oraz wyjaśnią wątpliwości.

Możesz także zamówić pełny katalog naszych produktów
Zamówienia na katalog przyjmujemy telefonicznie pod numerem:

+48 (12) 275 17 45

jak i poprzez zamieszczony tutaj formularz.

Flash 8 required
Updated by ASGARD: